image-title
           ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າແມ່ນໍ້າຂອງ ບ້ານຫ້ວຍຢໍ້ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
The consultation meeting about the Heritage Impact Assessment (HIA) of the Mekong Hydropower Dam Project for Luang Prabang World Heritage Site. Date: 5 August 2020
ໃນຕອນເຊົ້າ, ເວລາ: 8:30 ນາທີ ຂອງວັນທີ 05 ສິງຫາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກ່ຽວກັບຄໍາທັກທ້ວງຂອງສູນມໍລະດົກໂລກ ຕໍ່ກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ບ້ານ ຫ້ວຍຢໍ້ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວົງສະຫັວນ ເທບພະຈັນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະທານ ຄະນະກໍາມະການລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອມໍລະດົກໂລກ ມີບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສູນກາງ, ເຈົ້ານະຄອນຫຼວງພະບາງ, ເຈົ້າເມືອງປາກອູ-ເມືອງຈອມເພັດ, ຫົວໜ້າ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງການ, ວິຊາການ ຂອງຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ.
1. ເພຶ່ອລາຍງານການທັກທ້ວງຂອງສູນມໍລະດົກໂລກ ຕໍ່ກັບສະພາບການປົກປັກຮັກສາ ເມືອງມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ;
2. ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສະເໜີຂອງສູນມໍລະດົກໂລກ ຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າແມ່ນໍ້າຂອງ ບ້ານຫ້ວຍຢໍ້ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ;
ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໄປຮອດເວລາ: 11:40 ນາທີ, ກໍ່ສິ້ນສຸດລົງ.

 

 

 

sisomphone

sisomphone has blogged 40 posts

Luang Prabang World Heritage Office